Ds. W.A. Zondag - Zondag 52

Afspelen

Wapens in de geestelijke strijd (4)

29-11-2015
Het schild van de soldaat
Het schild des geloofs
HC Zondag 52 (1). Vraag en antwoord 127:
Vraag: Welke is de zesde bede?
Antwoord: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van
onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe
onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan
te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws Heiligen
Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken
wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.

Met tekst Efeze 6 : 16
Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.

Thema: Wapens in de geestelijke strijd (4):
1) Het schild van de soldaat
2) Het schild des geloofs

Liturgie:
Psalm 93: 1, 2, 4
Psalm 99: 1
Lezen: Hebreeën 11: 1-31
Psalm 3: 2, 3
Psalm 91: 2, 5
Psalm 76: 1, 2

Leestip
- Hebreeën. 11: 32-40 (vervolg ‘wolk van getuigen’)
- Psalm 91 (God als een schild)
- Romeinen 8: 28-39 (gebruik van het ‘schild’)
- 1 Petrus 5 (gebruik van het ‘schild’)

Gespreksvragen
1. Lees Psalm 91 (leestip) en vergelijk deze Psalm eens met Efeze 6: 16.

2. Waarom wordt gesproken over ‘vurige pijlen’?

3. De al eerder genoemde Philpot (Londen, augustus, 1851) schrijft in de preek over de geestelijke wapenrusting: “Wij hebben de hemelse wapenrusting nodig en het schild des geloofs, om geen waarde te hechten aan satans leugens; maar wanneer de vurige pijlen komen, dat schild
omhoog te houden, dat zij al hun kracht daarop verspelen. Zodat zij geen vuur kunnen
aansteken. Onze vleselijke geest is erg ontvlambaar; de kleinste vurige pijl kan het al in vlam zetten. Maar dit kan niet met het schild des geloofs; dit is van materialen gemaakt, dat elke
vurige pijl kan uitblussen”.
Hoe ‘blust’ het geloof de vurige pijl uit? Maak dat eens concreet met een voorbeeld.

4. In Hebreeën 11 komt een ‘wolk van getuigen’ voorbij. Al deze mensen hebben gehandeld door
het geloof. De duivel heeft hen ook geprobeerd aan te vallen. Ga eens van een aantal van deze
genoemde personen na welke inhoud de vurige pijlen in hun concrete omstandigheden hadden
en hoe zij ‘het schild des geloofs’ hebben gebruikt.

5. Waarom gaat het bij het ‘geloof’ om het geloof ‘in Christus’? Is er ook geloof dat ‘niet’ in Christus
is?

6. Zowel in Romeinen 8 als in 1 Petrus 5 (leestip) gaat het om het concrete gebruik van het ‘schild
des geloofs’. Werk dat eens uit.

7. Heb jij al heel concreet in je leven gebruik gemaakt van het ‘schild des geloofs’? Of heb je dat
schild nog niet in handen gehad? Zo nee, hoelang denk je nog zonder het schild te kunnen
leven?

8. Noem eens een persoon uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament die een vurige pijl
van satan niet heeft afgeweerd met het ‘schild des geloofs’.

9. Nog eens vraag 8, maar noem nu personen die dat wel hebben gedaan.


Voor de jongste kinderen:
1. Waarvoor gebruikt een soldaat een ‘schild’? Wat is tegenwoordig een ‘raketschild’?

2. Waarom werden ‘vurige pijlen’ naar de vijand gestuurd?

3. Welke discipel kreeg een vurige pijl van de duivel en werd er vreselijk door ‘verwond’? Wie heeft
deze discipel ‘getroost’?

Delen & Download

Download preek