Ds. J.J. van Eckeveld - Jeremia 1 : 11 - 12

Afspelen

Onderwerp

31-7-2011
Door middel van Jeremia waakt de HEERE over Zijn woord
Hij heeft Jeremia geroepen
Hij heeft Jeremia bevestigd
Hij heeft Jeremia bemoedigd

Jeremia 1 : 11 - 12

Jeremia 1
11
Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende: Wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide: Ik zie een amandelroede.
12
En de HEERE zeide tot mij: Gij hebt wel gezien; want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.

Delen & Download

Download preek