Ds. B. Labee - Lukas 23 : 34 - 34

Afspelen

Het eerste kruiswoord

Lukas 23
3-4-2011
De Voorbidder
De voorbede
De verhoring

Lukas 23 : 34 - 34

Lukas 23
34
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

Delen & Download

Download preek