Ds. A.T. Vergunst - Johannes 3 : 14 - 16

Afspelen

Het kruis van de Heere Jezus

24-8-2017
Een Hemels moeten
Een Hemelse onmetelijkheid
Een Hemelse weg van zalig worden
Vanwege de geluidskwaliteit (met name de gemeentezang) is het audiobestand van dezelfde gehouden preek vanuit Rotterdam Zuid gebruikt.

Johannes 3 : 14 - 16

Johannes 3
14
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15
Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Delen & Download

Download preek