Ds. C. Harinck - Leviticus 19 : 34

Afspelen

De vreemdeling

25-10-2015
Hoe God de vreemdeling beschermt
Hoe God de vreemdeling aanneemt
Ook Efeze 2 : 19 behoort bij dit tekstgedeelte. 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.

Leviticus 19 : 34

Leviticus 19
34
De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!

Delen & Download

Download preek