Ds. W. Visscher - Jesaja 17 : 7 en 18 : 4

Afspelen

De troost van de Godsregering

Jesaja 17
21-9-2016
De goddelozen en de vijanden bestraft
Tot bemoediging van Gods volk
Uitloopt op een belofte voor de toekomst
Tekst uit Jesaja 17:7 Tekst uit Jesaja 18:4

Jesaja 17 : 7 en 18 : 4

Jesaja 17:7. Te dien dage zal de mens zien naar Dien, Die hem gemaakt heeft, en zijn ogen zullen op den Heilige Israels zien. Jesaja 18:4. Want alzo heeft de HEERE tot mij gezegd: Ik zal stil zijn, en zien in Mijn woning, als de glinsterende hitte op den regen, als een wolk des dauws in de hitte des oogstes;

Delen & Download

Download preek