Ds. C. Harinck - Deuteronomium 3 : 26

Afspelen

Mozes' onverhoorde gebed

18-9-2016
Een donkere leiding
Een verborgen zegen
Bij de les voor ons

Deuteronomium 3 : 26

Deuteronomium 3
26
Doch de HEERE verstoorde zich zeer om uwentwille over mij, en hoorde niet naar mij; maar de HEERE zeide tot mij: Het zij u genoeg; spreek niet meer tot Mij van deze zaak.

Delen & Download

Download preek