Ds. W.A. Zondag - Handelingen 28 : 30 - 31

Afspelen

Het Woord gaat voort

5-7-2017
De onverhinderde prediking
Door een vrijmoedige prediker
Ds. J. IJsselstein is in deze dienst bevestigd als zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht door Ds. W.A. Zondag. Hij is uitgezonden voor pionierswerk in de zending naar Cambodja door Ds. G.W.S. Mulder. Hij sprak aansluitend over Lukas 24:49: "En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u." In de avonddienst heeft Ds. J. IJsselstein intrede gedaan en werd hij na zijn preek en toespraak toegesproken door Ds. C.G. Vreugdenhil (classis Utrecht) en ouderling N.A. den Hartog (plaatselijke gemeente / zendingscommissie).

Handelingen 28 : 30 - 31

Handelingen 28
30
En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot hem kwamen;
31
Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.

Delen & Download

Download preek