Ds. J. IJsselstein - Jesaja 46 : 10b

Afspelen

De zekerheid van Gods raad

Jesaja 46
5-7-2017
Vastgelegd in de stille eeuwigheid
Uitgewerkt in de volheid van de tijd
Toegepast in verloren mensenharten
Ds. J. IJsselstein is in de middagdienst bevestigd als zendingspredikant van de Gereformeerde Gemeente van Utrecht door Ds. W.A. Zondag.
Hij is uitgezonden voor pionierswerk in de zending naar Cambodja door Ds. G.W.S. Mulder.

In de avonddienst heeft Ds. J. IJsselstein intrede gedaan en werd hij na zijn preek en toespraak toegesproken door Ds. C.G. Vreugdenhil (classis Utrecht) en ouderling N.A. den Hartog (plaatselijke gemeente / zendingscommissie).

Jesaja 46 : 10b

Mijn raad zal bestaan, en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

Delen & Download

Download preek