Ds. W.A. Zondag - Zondag 52 : 127- Efeze 6:15

Afspelen

Wapens in de geestelijke strijd (3):

22-11-2015
Schoenen van de soldaat
Schoenen van de Christen
Ds. W.A. Zondag heeft een serie van 8 preken gehouden nav Zondag 52 en Efeze 6. Bij elke preek zijn er leestips gegeven en vragen gemaakt: HC Zondag 52 (1). Vraag en antwoord 127: Vraag: Welke is de zesde bede? Antwoord: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Met tekst: Efeze 6 : 15: En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes. Thema: Wapens in de geestelijke strijd (3): 1) Schoenen van de soldaat 2) Schoenen van de Christen Liturgie: Psalm 76: 1, 2 Psalm 36: 2 Lezen: Romeinen 10 Psalm 72: 1, 2, 6 Psalm 147: 6, 7 Psalm 25: 7 Leestip - Mattheüs 10: 34-42 (Jezus brengt verdeeldheid) - Lukas 2: 1-21(“vrede op aarde”) - Filippenzen 4:1-9 (vermaningen) Gespreksvragen 1. Waartoe dienen de soldatenschoenen in de strijd? En wat is de geestelijke betekenis daarvan? 2. Wat is het verband tussen de “gordel der waarheid”, “het borstwapen der gerechtigheid” en de schoenen van het “Evangelie des vredes”? 3. Wanneer werd het “Evangelie des vredes” voor het eerst “in de strijd gebracht”? Hoe werden de “schoenen” ingezet in Lukas 2 (zie leestip)? 4. Waarom is er een hartelijke bewogenheid met het lot van je naaste nodig om de schoenen “Evangelie des vredes” effectief te kunnen gebruiken? 5. Hoe heeft Christus deze “schoenen” gebruikt in de strijd tegen satan? 6. Leidt de inzet van de schoenen van het “Evangelie des vredes” altijd tot eensgezindheid? Lees Mattheüs 10: 34-42 (leestip). 7. Leg uit hoe de discipelen na de Hemelvaart van Christus de schoenen van het "Evangelie des vredes” hebben gehanteerd. 8. Heb jij de schoenen van het “Evangelie des vredes” al aangetrokken? Voor de jongste kinderen: 1. Waarom doe jij als het nat is buiten goede schoenen of laarzen aan? 2. Hoe zagen de schoenen van de Romeinse soldaten eruit? 3. De Heere wil dat je met elkaar praat over de bijbel. Doe jij dat?

Delen & Download

Download preek