Ds. B. Labee - Ezechiël 37 : 12 - 14

Afspelen

Troost voor ballingen

27-5-2012
God opent hun graven
God doet hen opkomen
God geeft hen Zijn geest

Ezechiƫl 37 : 12 - 14

Ezechiël 37
12
Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land Israels.
13
En gij zult weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
14
En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Delen & Download

Download preek