Ds. B. Labee - Johannes 20 : 19 - 20

Afspelen

De verschijning van Jezus aan Zijn discipelen

26-4-2009
Gesloten deuren
Verworven vrede
Ware blijdschap

Johannes 20 : 19 - 20

Johannes 20
19
Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
20
En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen.

Delen & Download

Download preek