Ds. L. Terlouw - Johannes 20 : 24 - 26

Afspelen

Onderwerp

17-4-2017
Dit is de laatste preek die ds. L Terlouw heeft gehouden.

Johannes 20 : 24 - 26

Johannes 20
24
En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam.
25
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!

Delen & Download

Download preek