Ds. J. IJsselstein - Hebreeën 13 : 20 - 21

Afspelen

Apostolische zegenbede

30-4-2017
De Heere die aanbeden wordt
De genade waarom gebeden wordt.
Tijdens de afscheidsdienst van Ds. IJsselstein komen drie sprekers aan het woord om dominee toe te spreken.
Om privacy redenen zijn hun namen weggehaald uit de opname.

De volgorde van de sprekers zijn:
- Burgermeester van Kampen;
- Predikant van de classis- en particuliere synode;
- Ouderling uit kerkenraad.

Hebree├źn 13 : 20 - 21

Hebreeën 13
20
De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,
21
Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Delen & Download

Download preek