Ds. C.J. Meeuse - 2 Koningen 2 : 14m

Afspelen

De HEERE, de God van Elia

23-4-2017
Dat hij zijn knechten rust bereid
Dat Hij Zijn werk voor doet gaan
Dat Hij in alles Dezelfde blijft

2 Koningen 2 : 14m

2 Koningen 2
14
En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.

Delen & Download

Download preek