Ds. M. Karens - 2 Johannes 1 : 7 - 13

Afspelen

Waardevol onderwijs van Johannes

10-5-2015
De ernstige waarschuwing
Een heilige ongastvrijheid
Blijde slotwoorden

2 Johannes 1 : 7 - 13

2 Johannes 1
7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.
8
Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
9
Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.
10
Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet.
11
Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken.
12
Ik heb veel aan ulieden te schrijven, doch ik heb niet gewild door papier en inkt; maar ik hoop tot ulieden te komen, en mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen moge zijn.
13
U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

Delen & Download

Download preek