Ds. M. Karens - 1 Johannes 5 : 18 - 21

Afspelen

Johannes besluit zijn eerste brief

19-4-2017
Een drievoudige verzekering
Een laatste waarschuwing
Een gelovige afsluiting

1 Johannes 5 : 18 - 21

1 Johannes 5
18
Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet.
19
Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.
20
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.
21
Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.

Delen & Download

Download preek