Ds. J.J. van Eckeveld - 1 Korinthe 15 : 45 - 49

Afspelen

Adam en Christus

15-5-2011
De eerste Adam
De laatste Adam
De kinderen van Adam

1 Korinthe 15 : 45 - 49

1 Korinthe 15
45
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46
Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47
De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
48
Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.
49
En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

Delen & Download

Download preek