Ds. D.W. Tuinier - Markus 14 : 50 - 52

Afspelen

Jezus verlaten

Markus 14
26-3-2017
Door Zijn discipelen
Door een zekere jongeling

Markus 14 : 50 - 52

Markus 14
50
En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.
51
En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem.
52
En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden.

Delen & Download

Download preek