Ds. S. Maljaars - Handelingen 16 : 25 - 26

Afspelen

Nacht in Filippi

29-6-2016
Het dragen van de versmaadheid van Christus
Het ervaren van de nabijheid van Christus
Het voortgaan van de arbeid van Christus

Handelingen 16 : 25 - 26

Handelingen 16
25
En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen.
26
En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden; en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los.

Delen & Download

Download preek