Ds. J. IJsselstein - Lukas 22 : 40 - 44

Afspelen

De Zaligmaker in de hof van Gethsemane

Lukas 22
2-4-2017
Zijn raad
Zijn gebed
Zijn lijden
Zijn troost
Zijn strijd

Lukas 22 : 40 - 44

Lukas 22
40
En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.
41
En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad,
42
Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede.
43
En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte.
44
En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.

Delen & Download

Download preek