Ds. W. Silfhout - Exodus 7 : 10 - 12

Afspelen

Gods almacht getoond

Exodus 7
Gods opdracht aan Mozes
Gods macht in Mozes' staf
Gods heerschappij over de boze
Dominee Silfhout heeft in zijn laatste gemeente Capelle aan den IJssel-Middelwatering een prekenserie gehouden over de tien plagen in Egypte. Deze preek is het eerste deel. (Onduidelijk is met welke preek precies deel 1 / plaag 1 aangevangen wordt, omdat de eerste plaag - water in bloed veranderen - niet duidelijk terugkomt in de serie). Mocht u deze preek in uw bezit hebben, dan houden we ons van harte aanbevolen.

Exodus 7 : 10 - 12

Exodus 7
10
Toen ging Mozes en Aaron tot Farao henen in, en deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en Aaron wierp zijn staf neder voor Farao's aangezicht, en voor het aangezicht zijner knechten; en hij werd tot een draak.
11
Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen.
12
Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aarons staf verslond hun staven.

Delen & Download

Download preek