Ds. W.A. Zondag - Zondag 52 : 127 - Efeze 6

Afspelen

De geestelijke strijd:

25-10-2015
Zwakke mensen
Sterke vijanden
Toch overwinnen
Ds. W.A. Zondag heeft een serie van 8 preken gehouden nav Zondag 52 en Efeze 6. Bij elke preek zijn er leestips gegeven en vragen gemaakt: HC Zondag 52 (1). Vraag en antwoord 127: Vraag: Welke is de zesde bede? Antwoord: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Thema: De geestelijke strijd: 1 Zwakke mensen 2 Sterke vijanden 3 Toch overwinnen Liturgie: Psalm 66: 1, 3 Psalm 66: 4 Lezen: Jakobus 1: 1-18 Psalm 18: 1, 9, 10 Psalm 138: 2, 3 Gebed des Heeren: 7, 8 Leestips: • Psalm 35 (teniet doen van vijanden Gods) • Mattheüs 4: 1-17 (verzoeking van Jezus) • Efeze 6 (geestelijke wapenrusting) Gepreksvragen: 1. Hoe kan het dat Gods kinderen ‘zwak’ zijn? Een wedergeboren mens is toch ‘sterk’? 2. Wie is de ‘driehoofdige vijand’? Hoe kan het dat die drie zo goed kunnen samenwerken? 3. Geef eens een voorbeeld uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament van kinderen van God die ‘zwak’ waren en ‘vielen’. 4. Doe hetzelfde als in vraag 3, maar geef nu voorbeelden van Gods kinderen die (door de genade Gods) staande bleven in de verzoeking. 5. Jezus werd door de Heilige Geest geleid naar de woestijn en werd vervolgens verzocht door de duivel. Hoe is dat mogelijk? Geest en satan werken toch niet samen? 6. Wat wordt bedoeld in Jakobus 1: 12-14. Spreken deze verzen elkaar niet tegen? Enerzijds wordt de mens zalig gesproken die verzoeking verdraagt, anderzijds wordt gezegd dat God niet kan ‘verzoeken’. 7. Wat bedoelt de apostel Petrus het als het gaat om de beproeving (1 Petrus 1:7): “Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus”. 8. We zongen een aantal psalmen. Betrek deze eens op de prediking / HC 52. 9. Lees Efeze 6 dat gaat over de wapenrusting Gods. Bespreek de door Paulus genoemde ‘wapens’ en leg eens uit wat ermee wordt bedoeld. Lees hiervoor de kanttekeningen of de uitleg in ‘Bijbel met uitleg’. 10. Herken jij ook de strijd tegen de ‘drie hoofdige vijand’? Zo ja, hoe voer jij die strijd? Zo nee, wanneer gaat dat veranderen? Voor de jongste kinderen: 1. Kinderen van God moeten vechten tegen ‘de duivel, de wereld en het eigen vlees’. Wat is de ‘wereld’? En wat is ‘het eigen vlees’? 2. Hoe moet je ‘vechten’ tegen de duivel? Hoe deed de Heere Jezus dat toen Hij in de woestijn verzocht werd? 3. Lezen in de bijbel en bidden tot God zijn belangrijke wapens in de strijd tegen de zonden. Doe jij dat ook?

Delen & Download

Download preek