Ds. C. Harinck - Mattheüs 27 : 9

Afspelen

De waardering van Christus

8-3-2015
De waardering door Judas
De waardering door de overpriesters
De waardering door de gelovigen
Voorbereiding Heilig Avondmaal in lijdenstijd

MattheĆ¼s 27 : 9

Mattheüs 27
9
Toen is vervuld geworden, hetgeen gesproken is door den profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israels, Denwelken zij gewaardeerd hebben;

Delen & Download

Download preek