Ds. P. Mulder - Job 42 : 8m

Afspelen

Job als voorbidder

Job 42
25-2-2016
Na een zwaar lijden
Door Goddelijk onderricht
Bij gewezen offer

Job 42 : 8m

En gaat henen tot Mijn knecht Job, en offert brandoffer voor ulieden, en laat Mijn knecht Job voor ulieden bidden;

Delen & Download

Download preek