Ds. J. IJsselstein - Jesaja 53 : 4 - 6

Afspelen

Onderwerp

Jesaja 53
16-3-2017
Voorbereidingspreek voor het Heilig Avondmaal (deel 2)

Jesaja 53 : 4 - 6

Jesaja 53
4
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
5
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
6
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Delen & Download

Download preek