Ds. J. IJsselstein - Jesaja 53 : 1 - 3

Afspelen

De lijdende Knecht des Heeren

Jesaja 53
12-3-2017
Zijn Woord
Zijn herkomst
Zijn ontvangst
Voorbereidingspreek voor het Heilig Avondmaal (deel 1)

Jesaja 53 : 1 - 3

Jesaja 53
1
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?
2
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
3
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.

Delen & Download

Download preek