Ds. M. Karens - 1 Johannes 5 : 1 - 5

Afspelen

Het geloof en zijn vruchten

22-3-2015
De liefde
Gehoorzaamheid
Overwinning

1 Johannes 5 : 1 - 5

1 Johannes 5
1
Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.
2
Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
3
Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.
4
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.
5
Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?

Delen & Download

Download preek