Ds. S.W. Janse - Jona 2 : 1 - 4

Afspelen

Een biddende Jona

Jona 2
5-3-2017
Zijn binnenkamer
Zijn gebed
Zijn geloofsvertrouwen

Jona 2 : 1 - 4

Jona 2
1
En Jona bad tot den HEERE, zijn God, uit het ingewand van den vis.
2
En hij zeide: Ik riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem.
3
Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeen, en de stroom omving mij; al Uw baren en Uw golven gingen over mij henen.
4
En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.

Delen & Download

Download preek