Ds. P. van Ruitenburg - Johannes 6 : 66 - 68

Afspelen

Christus ondervroeg Zijn discipelen

26-9-2010
Christus verlaten
Christus beproefde
Christus beleden
Christus het leven
Christus het Woord

Johannes 6 : 66 - 68

Johannes 6
66
Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.
67
Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan?
68
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.

Delen & Download

Download preek