Ds. J. IJsselstein - Lukas 10 : 21

Afspelen

Gods manier van werken

Lukas 10
5-2-2017
Voor de wijzen en verstandigen verborgen
Aan de kinderen geopenbaard
Door Christus geprezen

Lukas 10 : 21

Lukas 10
21
Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Delen & Download

Download preek