Ds. J.S. van der Net - 2 Kronieken 14 : 11

Afspelen

Het gebed van Asa

12-3-2008
De aanleiding tot dit gebed
De inhoud van dit gebed
De verhoring van dit gebed
Deel 1 van 2.

2 Kronieken 14 : 11

2 Kronieken 14
11
En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.

Delen & Download

Download preek