Ds. D.W. Tuinier - Johannes 4 : 1 - 7

Afspelen

Jezus in Samaria

22-1-2017
Jezus gehoorzaam
Jezus vermoeid
Jezus zoekt

Johannes 4 : 1 - 7

Johannes 4
1
Als dan de Heere verstond, dat de Farizeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes;
2
(Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen),
3
Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea.
4
En Hij moest door Samaria gaan.
5
Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, nabij het stuk land, hetwelk Jakob zijn zoon Jozef gaf.
6
En aldaar was de fontein Jakobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reize, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure.
7
Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

Delen & Download

Download preek