Ds. J.W. Verweij - Lukas 3 : 1 - 2

Afspelen

Onderwerp

Lukas 3
De zaligmakende roeping van Johannes de Doper tot de arbeid in het Koninkrijk Gods
De tijd waarin Johannes geroepen is
De wijze waarop het plaatsvond
Het doel waartoe Johannes geroepen is

Lukas 3 : 1 - 2

Lukas 3
1
En in het vijftiende jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Iturea en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene;
2
Onder de hogepriesters Annas en Kajafas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn.

Delen & Download

Download preek