Ds. J.J. van Eckeveld - Psalmen 51 : 2 - 5

Afspelen

David als een ware boeteling voor God

Psalmen 51
11-1-2012
Hij belijd zijn zonden
Hij smeekt om genade

Psalmen 51 : 2 - 5

Psalmen 51
2
Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. (51:3) Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
4
Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.
5
Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.

Delen & Download

Download preek