Ds. M. Karens - 1 Johannes 3 : 19 - 24

Afspelen

Het hart van Gods kind

1-2-2015
Zekerheid
Vrijmoedigheid
Gehoorzaamheid

1 Johannes 3 : 19 - 24

1 Johannes 3
19
En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem.
20
Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.
21
Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;
22
En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
23
En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft.
24
En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

Delen & Download

Download preek