Ds. J.J. van Eckeveld - Kolossenzen 2 : 13 - 14

Afspelen

Het werk van Christus

21-8-2016
Hij heeft het leven geschonken
Hij heeft de schuld weggenomen

Kolossenzen 2 : 13 - 14

Kolossenzen 2
13
En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;
14
Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Delen & Download

Download preek