Ds. J.S. van der Net - Johannes 1 : 44 - 46

Afspelen

De apostel Fillipus

15-1-2017
Zijn herkomst
Zijn roeping
Zijn belijdenis

Johannes 1 : 44 - 46

Johannes 1
44
Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij.
45
Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus.
46
Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

Delen & Download

Download preek