Ds. J.B. Zippro - Lukas 2 : 49 - 51

Afspelen

De twaalfjarige Jezus in de tempel

Lukas 2
15-1-2017
Gehoorzaam aan de wet
Gehoorzaam aan Zijn Vader
Gehoorzaam aan Zijn ouders

Lukas 2 : 49 - 51

Lukas 2
49
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
50
En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
51
En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.

Delen & Download

Download preek