Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Koningen 2 : 14 - 15

Afspelen

Elisa volgt Elia op

De God van Elia
De geest van Elia
De betekenis van Elia
Prekenserie Elia Deel 24/24

2 Koningen 2 : 14 - 15

2 Koningen 2
14
En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia? Ja, Dezelve? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.
15
Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde.

Delen & Download

Download preek