Ds. C.G. Vreugdenhil - 2 Koningen 2 : 9 - 11

Afspelen

De hemelvaart van Elia

Elisa mag een laatste wens doen
Hij vraagt om een dubbel erfdeel
Hij ziet zijn meester naar de hemel varen
Prekenserie Elia Deel 22/24

2 Koningen 2 : 9 - 11

2 Koningen 2
9
Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!
10
En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.
11
En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.

Delen & Download

Download preek