Ds. D.W. Tuinier - Lukas 1 : 78 - 79

Afspelen

De Opgang uit de hoogte

Lukas 1
18-12-2016
Waar komt Hij vandaan?
Wie is de Opgang uit de hoogte?
Wat is Zijn werk?

Lukas 1 : 78 - 79

Lukas 1
78
door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte;
79
Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

Delen & Download

Download preek