Ds. J. IJsselstein - Lukas 2 : 49

Afspelen

Onderwerp

Lukas 2
8-1-2017
De roeping van iedere Christen om Christus na te volgen in de dingen des Vaders
Wat deze dingen zijn
Wat het betekent om hierin bezig te zijn

Lukas 2 : 49

Lukas 2
49
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Delen & Download

Download preek