Ds. J.W. Verweij - Markus 9 : 23 - 24

Afspelen

Onderwerp

Markus 9
Jezus verlost de maanzieke knaap uit de macht en heerschappij van de duivel
Jezus' komst en de beleefde nood
Jezus' bevel en de verlossing
Jezus' onderwijs en een gezegende vrucht

Markus 9 : 23 - 24

Markus 9
23
En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.
24
En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

Delen & Download

Download preek