Ds. J.W. Verweij - Markus 4 : 26 - 29

Afspelen

Onderwerp

Markus 4
De Koning der Koningen openbaart de komst van Zijn koninkrijk
De zaaier en Gods zaad
De zaaier en Gods wasdom
De zaaier en Gods vrucht

Markus 4 : 26 - 29

Markus 4
26
En Hij zeide: Alzo is het Koninkrijk Gods, gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp;
27
En voorts sliep, en opstond, nacht en dag; en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist, hoe.
28
Want de aarde brengt van zelve vruchten voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar.
29
En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.

Delen & Download

Download preek