Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Koningen 17 : 7 - 11

Afspelen

Elia moet naar Zarfath.

De beek Krith droogt uit
Elia krijgt een nieuwe woonplaats
Een weduwe gaat voor Elia zorgen
Prekenserie Elia Deel 3/24

1 Koningen 17 : 7 - 11

1 Koningen 17
7
En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.
8
Toen geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende:
9
Maak u op, ga heen naar Zarfath, dat bij Sidon is, en woon aldaar; zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhoude.
10
Toen maakte hij zich op, en ging naar Zarfath. Als hij nu aan de poort der stad kwam, ziet, zo was daar een weduwvrouw, hout lezende; en hij riep tot haar, en zeide: Haal mij toch een weinig waters in dit vat, dat ik drinke.
11
Toen zij nu heenging om te halen, zo riep hij tot haar, en zeide: Haal mij toch ook een bete broods in uw hand.

Delen & Download

Download preek