Ds. C.G. Vreugdenhil - 1 Koningen 17 : 1

Afspelen

Elia en Achab

De roeping van Elia door de Heere
Het gebed van Elia tot de Heere
Het staan van Elia voor de Heere
In de gemeente van Vlissingen heeft Ds. Vreugdenhil destijds een 24-delige prekenserie gehouden over de profeet Elia. Wij hopen de komende periode wekelijks een deel te plaatsen op PrekenWeb. Deel 1 van 24.

1 Koningen 17 : 1

1 Koningen 17
1
En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!

Delen & Download

Download preek