Ds. C.J. Meeuse - Lukas 2 : 21

Afspelen

De naamgeving van de Heere Jezus

Lukas 2
28-12-2014
Hoe die naam door God is gegeven
Hoe die door Jezus is gedragen
Hoe die door mensen is genoemd

Lukas 2 : 21

Lukas 2
21
En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

Delen & Download

Download preek