Ds. C.J. Meeuse - Handelingen 2 : 37

Afspelen

Onderwerp

15-5-2016
De eerste vruchten bij de eerstelingen van het Pinksterfeest
Door Wie deze vruchten zijn gegeven
Waardoor deze vruchten zijn verkregen
Waartoe deze vruchten zijn gegeven

Handelingen 2 : 37

Handelingen 2
37
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?

Delen & Download

Download preek