Ds. C.J. Meeuse - Genesis 26 : 18

Afspelen

Gods zegen voor een Godvruchtig nageslacht

Genesis 26
Gegraven putten
Toegestopte putten
Herstelde putten

Genesis 26 : 18

Genesis 26
18
Als nu Izak wedergekeerd was, groef hij die waterputten op, die zij ten tijde van Abraham, zijn vader, gegraven, en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden; en hij noemde derzelver namen naar de namen, waarmede zijn vader die genoemd had.

Delen & Download

Download preek